Weiland

DLF

DLF is wereldwijd de grootste grassenkweker en houden continu contact met onze eindgebruiker om zo met beide benen in de veehouderijpraktijk te blijven staan. Zo weten wij altijd wat de behoefte van de melkkoe is. Om het beste resultaat te bereiken met de graslandopbrengst en aansluitend de melkproductie, dient het graslandbeheer zo optimaal mogelijk te worden uitgevoerd. Daar kunnen onze adviseurs bij helpen. Juist hun expertise zorgt ervoor dat het gras optimaler groeit en vervolgens efficienter melk produceert.

Meer informatie over DLF


Barenbrug

Wij hebben een passie voor gras die we delen met onze klanten, en die de opeenvolgende generaties van de familie Barenbrug tot op de dag van vandaag uitdragen. Onze positie in de graszaadmarkt hebben we niet bereikt door simpelweg ons vak uit te oefenen. Dit is een rol die we in de loop van jaren hebben opgebouwd en zorgvuldig hebben gecultiveerd.

Meer informatie over barenbrug