Groenbemesters

DLF

De teelt van een Vital Earth groenbemester levert al snel veel geld op!
Een gezonde vitale bodem is de basis voor elke akkerbouwmatige teelt. Vital Earth groenbemesters leveren een extra bijdrage aan de bodem daar zij zodanig zijn samengesteld dat ze de bodem vruchtbaarder en gezonder achterlaten.

Vital Earth groenbemesters onderscheiden zich op:

  • Levering extra organische stof: een geslaagde groenbemester levert al snel 900 kg effectieve organische stof per ha op. Sommige zelfs meer
  • Stikstof vastlegging: een geslaagde groenbemester legt wel 80-100 kg N per ha. vast
  • Verbetering van de bodemstructuur: door een intensievere beworteling van de bouwvoor verbetert de doorlatendheid van de bodem
  • Direct vastleggen van de bodem, dus minder slemp en erosie
  • Onkruidonderdrukking: door een snellere start worden onkruiden onderdrukt
  • Bestrijding van aaltjes en bodemziekten door groenbemesters slim in te zetten
  • Verbeteren biodiversiteit

Pioneer

Meer informatie