Vlas

  • 100% stofvrij door herhaald sorteren, dus geen irritaties van de luchtwegen en ogen
  • Door het zeer hoge absorptievermogen van vlasstrooisel wordt de ammoniak op de stalbodem vastgehouden waardoor er geen reukhinder ontstaat en er minder vliegen en insecten het een ideale verblijfplaats vinden.
  • Vlasstrooisel zorgt voor een relatief klein af te voeren mestvolume.